U okviru projekta “Pravo na delotvornu pravnu zaštitu i podršku – pristup pravdi kroz primarnu pravnu pomoć” koji provodi Udruženje za podršku žrtvama i svedocima – Referentni centar Vukovar, u opštinskoj većnici u Borovu u četvrtak, 17 oktobra od 10 do 12 časova, biće organizovano pružanje besplatne pravne pomoći zainteresovanim građanima.

Projekat je finansiran sredstvima Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske. Cilj projekta je omogućiti delotvornu pravnu zaštitu i podršku najosetljivijim  društvenim grupama, kao što su žrtve teških krivičnih dela, žene žrtve nasilja u porodici, pripadnici nacionalnih manjina, osobe s invaliditetom, osobe starije životne dobi i druge osobe u potrebi, u skladu s odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći kroz planirane aktivnosti u Vukovarsko-sremskoj i Osječko-baranjskoj županiji.