Povodom obeležavanja Međunarodnog dana volontera, 5. decembra, PRONI Centar za socijalno podučavanje kroz program “Volonterski centar Vukovar” objavio je konkurs za dodelu godišnjih volonterskih nagrada.

Putem konkursa, koji će biti otvoren do 11. novembra, fizičke i pravne osobe mogu nominovati pojedince i pravne osobe u pet kategorija: nagrada za volonterski angažman pojedinca, nagrada za primer dobre prakse uključivanja volontera, nagrada za doprinos društvenom razvoju kroz provođenje volonterske akcije, nagrada za poticanje školskog volonterstva i nagrada za poticanje inkluzivnog volontiranja.

Više informacija o samom konkursu može se preuzeti na web stranici Volonterskog centra Vukovar putem linka https://volonterski-vu.proni.hr/2019/10/11/natjecaj-za-dodjelu-volonterske-nagrade-2019/
.