Opština Borovo objavila je javni konkurs radi dodele bespovratnih stipendija studentima, za koje su sredstva obezbeđena u opštinskom budžetu.

Stipendija se dodeljuje u iznosu od 650 kuna mesečno i to od 1. oktobra ove godine za tri studenta ili studentkinje koji fakultetsko obrazovanje – diplomski studij, odnosno stručni dodiplomski studij (ukoliko ne bude kandidata fakultetskog diplomskog studija) stiču redovnim školovanjem.

Prijavu na konkurs mogu podneti svi studenti koji su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem prijavljenim na području Opštine Borovo, studenti koji se redovno školuju na završne dve godine fakulteta – diplomski studij (treća i četvrta, četvrta i peta ili peta i šesta godina) ili završna (treća godina) stručnog – dodiplomskog studija. Jedan od uslova za dodelu stipendije je i uspešnost u prethodnim godinama školovanja (prosek ocena) i socijalno-materijalni status.

Prijave kandidata sa pripadajućim prilozima mogu se podneti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa, na propisanom obrascu koji se može preuzeti na internet stranici Opštine Borovo www.opcina-borovo.hr.

Prijave se dostavljaju na adresu Opštine Borovo, 32227 ulica Glavna broj 3.