I ove godine Vukovarsko-sremska županija prijavila je projekat „Užina za sve IV“ za školsku 2019./2020. godinu, koji obuhvata 1016 učenika osnovnih škola naše županije, korisnika prava na doplatak. Ukupna vrednost projekta je milion kuna. Finansira se iz Fonda evropske pomoći za najugroženije, kako bi se smanjilo siromaštvo i socijalna nejednakost kod dece osnovnoškolske dobi.

Budući da broj učenika koji ispunjavaju uslove konkursa premašuje broj učenika koji se mogu finansirati iz projekta, Vukovarsko-sremska županija je iz svog budžeta osigurala besplatnu prehranu za još 2110 učenika osnovnih škola, koji nisu mogli biti obuhvaćeni projektom „Užina za sve IV“ u iznosu od milion i 800 hiljada kuna, navode iz Županije.