Tehnička škola “Nikole Tesle” iz Vukovara raspisala je konkurs za upis u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih, za školsku 2019./2020.godinu,  za prekvalifikacije, doškolovanje, sticanje stručne spreme i osposobljavanje za sledeća zanimanja:

Četvrti stepen – obućarski tehničar, elektrotehničar, tehničar za elektroniku, tehničar za elektro/energetiku, tehničar za računarstvo, tehničar za vozila i vozna sredstva i hemijski procesni tehničar.

Treći stepen – elektroinstalater, elektromehaničar, autoelektričar, proizvođač gume, tokar, vodoinstalater, plinoinstalater, bravar, autolimar, mašinbravar, glodač, automehaničar, instalater grejanja i klimatizacije i obućar.

Takođe, organizuju i osposobljavanje šivačica obuće i osposobljavanje bravara za jednostavne poslove.

Prijaviti se mogu kandidati sa završenom osnovnom školom, koji su započeli školovanje u nekim od navedenih zanimanja ili se žele prekvalifikovati iz jednog u drugo zanimanje. Školovanje može biti za treći ili četvrti stepen. Prilikom upisa u školu polaznik popunjava prijavu za upis kojoj prilaže: rodni list, domovnicu, svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi ili o završenim razredima neke srednje škole ili završene srednje škole. Rok za podnošenje prijava je do 9. oktobra ove godine. Prijave za upis podnose se u prostorijama Tehničke škole “Nikole Tesle” u Borovu naselju, na adresi Blage Zadre 4, na prvom spratu, u prostoriji za obrazovanje odraslih.