Info plus, 16.septembar 2019.

Predstavnici inicijative “67 je previše” traže od Vlade i Sabora da donesu odluku o raspisivanju referenduma o izmenama Zakona o penzionom osiguranju.

U Borovu i Vukovaru održani pomeni za žrtve rata 90-tih godina.

Preduzeće “Čvorkovac” iz Dalja započelo s prikupljanjem otpada u mobilnom reciklažnom dvorištu.

U rubrici “Sport” donosimo rezultate u prvoj, drugoj i trećoj županijskoj fudbalskoj ligi.