U Vukovaru je juče održan sastanak Županijskog tima Vukovarsko-sremske županije za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Evropski projekat VIVIEN, u sklopu kojeg će biti održane edukacije na temu prevencije i suzbijanja nasilja, predstavila je Svjetlana Knežević iz Udruženja B.a.B.e.

Ciljevi ovog projekta, ističe predstavnica udruženja B.a.B.e., idu u korak s implementacijom Konvencije Veća Evrope o  sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici tzv. Istanbulske konvencije i Nacionalne strategije za zaštitu od nasilja u porodici.

– Primarni cilj projekta je edukacija i rad s stručnjacima i stručnjakinjama iz policije, pravosuđa, zdravstva, obrazovanja, socijalnih servisa i drugih organizacija civilnog društva koje se bave istom ili sličnom problematikom, kako bi se pomoglo ženama žrtvama nasilja, odnosno preveniralo i suzbilo rodno zasnovano nasilje – ističe Kneževićeva.

Pozvala je jedinice lokalne i regionalne samouprave da se uključe i da zajedničkim radom doprinesu preveniranju i suzbijanju nasilja. Najavila je i ciklus međusektorskih radionica. S obzirom da se većina takvih programa odvija u Zagrebu, B.a.B.e. su svoje aktivnosti iz ovog evropskog projekta odlučile izmestiti u Vukovarsko-sremsku županiju, gde deluje i Sigurna kuća VSŽ za žene žrtve nasilja i njihovu decu.

– Pozivamo članove i članice Županijskog tima da prenesu poziv svojim kolegama i kolegicama u svojim resorima i da se odazovu pozivu na našu prvu međusektorsku radionicu, prvu od tri, koja će biti održana od 25. do 27.septembra u Vinkovcima – najavila je predstavnica udruženja B.a.B.e.

Voditeljka Županijskog tima Vukovarsko-sremske županije za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici Ivana Sučić uputila je poziv jedinicama lokalne i regionalne samouprave za planiranje i uvođenje rodno odgovornog budžeta.

– Ovim putem pozivamo ih da krenu s edukacijama zaposlenika, kako bi se uveo rodno osetljiv budžet u sve jedinice lokalne i regionalne samouprave – naglasila je Sučićeva.

Rodno osetljiv, odnosno rodno odgovoran budžet, pojašnjava naša sagovornica, omogućava pravednu i ravnomernu raspodelu prihoda i rashoda s ciljem promovisanja ravnopravnosti spolova.

Pored najavljene radionice u Vinkovcima, u Vukovaru će povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 22. septembara biti održana zajednička sednica Županijskog tima Vukovarsko-sremske županije za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici i Komisije za ravnopravnost spolova VSŽ.

Više u emisiji “Ženski eter” koja je na programu Radio Borova u ponedeljak, 16. septembra od 14 časova i 10 minuta.

D.Z.