Trpinja: Javna rasprava o Nacrtu Plana raspolaganja otpadom

Opština Trpinja objavila je na svojoj internet stranici, radi pribavljanja mišljenja, predloga i primedbi javnosti, Nacrt Plana gospodarenja otpadom Opštine Trpinja za period od 2019. do 2025.godine. 

Sve predloge i primedbe na objavljeni Nacrt Plana gospodarenja otpadom zainteresovana javnost može dostaviti slanjem popunjenog obrasca, isključivo putem imejla opcina.trpinja1@vu.t-com.hr <opcina.trpinja1@vu.t-com.hr>, najkasnije do 16. septembra ove godine. 

Obrazac za slanje primedbi i predloga dostupan je na web stranici Opštine Trpinja www.opcinatrpinja.hr <http://www.opcinatrpinja.hr/>, uz objavljeni Nacrt plana gospodarenja otpadom.