U Hrvatskoj na snazi pojačane preventivne mere radi sprečavanja širenja afričke svinjske kuge

Ministarstvo poljoprivrede danas je saopštilo kako su u Hrvatskoj pojačane preventivne mere, nakon što je u susednoj Srbiji službeno potvrđena pojava afričke svinjske kuge (ASK).

Glavni cilj mera je održavanje statusa zemlje slobodne od afričke svinjske kuge i rano otkrivanje unosa virusa, kako bi se pravovremeno i hitno provele mere radi sprečavanja daljnjeg širenja.

Pozivaju se svi posednici svinja da se strogo pridržavaju svih propisanih mera te da svaku pojavu bolesti i uginuće odmah prijave svojim veterinarima.

Strogo je zabranjeno unošenje proizvoda životinjskog porekla na farme svinja, prevoz svinja u prevoznim sredstvima koja nisu očišćena, oprana i dezinfikovana i premeštanje svinja iz jednog uzgoja u drugi bez propisane popratne dokumentacije.

Zabranjeno je držanje svinja na neregistrovanim gazdinstvima te držanje svinja na otvorenom bez odobrenja veterinarske inspekcije.

Najstrože je zabranjeno zakopavanje lešina i nusproizvoda životinjskog porekla! Uginule svinje i nusproizvodi životinjskog porekla zbrinjavaju se isključivo putem registrovanih prevoznika nusproizvoda u odobrenim objektima za zbrinjavanje nusproizvoda (kafilerija).

Posednici su dužni voditi ažurnu evidenciju Registar svinja na farmi.

Posednici svinja koji se neće pridržavati propisanih mera neće moći ostvariti pravo na nadoknadu štete za usmrćene svinje u slučaju pojave afričke svinjske kuge.

Lovoovlaštenici su dužni pridržavati se biosigurnosnih mera pre, tokom i nakon lova te aktivno tražiti i prijaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji svaku pronađenu uginulu divlju svinju (uključujući i stradale u saobraćaju i odstreljene bolesne) u svrhu pretraživanja na ASK.

Građani se pozivaju da svinje, sveže meso i proizvode od mesa svinja kupuju isključivo u registrovanim, odnosno odobrenim objektima koji su pod nadzorom te da se pre kupovine informišu o poreklu i da traže svu propisanu dokumentaciju.

Svaki pokušaj ilegalnog prometa svinja, svežeg mesa svinja i proizvoda od mesa svinja biće najstrože sankcionisan. Pozivaju građane da svako saznanje o tome prijave Državnom inspektoratu Republike Hrvatske (DIRH).

U slučaju pojave ASK ugrožena je celokupna svinjogojska proizvodnja u Republici Hrvatskoj pa je od opšteg interesa da se pojava ove bolesti spreči, a u slučaju njene pojave da se što ranije otkrije, kako bi posledice izbijanja bile svedene na najmanju moguću meru, navode iz Ministarstva poljoprivrede.