Vaspitno-obrazovni radnici mogli bi dobiti status službene osobe, a u sledećih godinu dana učiteljima će biti povećana plata za oko 600 kuna.

Status službene osobe traže i Udruženje sindikata vozača i Sindikat prometa i veza. Ukoliko Vlada ne udovolji njihovim zahtevima najavljuju delimičnu obustavu rada, ali i generalni štrajk početkom nove školske godine.

Idućeg meseca biće održana sednica Koordinacije veća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije. Prioritet Koordinacije je jačanje njenog značaja i saradnje među nacionalnim manjinama.

Udruženje za podršku žrtvama i svedocima – Referentni centar Vukovar objavilo je pozv zainteresovanima za volontiranje.