U toku su radovi na vanrednom održavanju državne ceste DC2 u Vukovaru koji obuhvaćaju Županijsku ulicu i Ulicu dr. Antuna Bauera Paje.

Radovi obuhvaćaju obnovu asfaltnih slojeva kolnika, zamenu rubnika, novu oborinsku odvodnju i novu vertikalnu i horizontalnu signalizaciju čime će saobraćajnice u samom centru Vukovara dobiti novi, moderniji izgled.

Za vreme izvođenja radova na obnovi i modernizaciji ovih saobraćajnica primenjivaće se posebna saobraćajna regulacija, navode iz gradske uprave. 

Tokom izvođenja 1. i 2. faze rekonstrukcije Županijske ulice, Ulica dr. Antuna Bauera Paje biće u potpunosti zatvorena, a Županijskom ulicom neće biti moguće saobraćati od Ulice Lavoslava Ružičke do Bolničke ulice. 

Saobraćaj će se odvijati dvosmerno Ulicom Kardinala Alojzija Stepinca do Bolničke ulice, a zatim Županijskom ulicom za smer istok.

Izlaz iz Ulice Josipa Jurja Štrosmajera i Dunavske ulice biće omogućen Županijskom ulicom i to jednom voznom trakom do Ulice Lavoslava Ružičke, a zatim po prethodno opisanoj regulaciji. 

U 3. fazi izvođenja radova, privremena regulacija saobraćaja odvijaće se samo na delu Županijske ulice, od Bolničke ulice do Ulice Ivana Gundulića pa će se saobraćati jednom voznom trakom uz moguće kraće zastoje zbog izvođenja prekopa oborinske kanalizacije i postavljanja završnog sloja asfalta.

Predviđeno trajanje radova u Ulici dr. Antuna Bauera Paje je četiri meseca, a u Županijskoj ulici šest meseci. Iz Grada Vukovara mole građane za strpljenje i razumevanje zbog eventualnih gužvi na cestama koje će navedeni radovi prouzročiti. Po završetku radova, zajedno ćemo svedočiti sigurnijim, a potom i moderno uređenim saobraćajnicama koje će doprineti lepšoj vizuri Vukovara, navode u saopštenju iz gradske uprave.