Ustavni sud Republike Hrvatske doneo odluke po kojima gradske vlasti u Vukovaru moraju povećati prava srpske nacionalne manjine na službenu upotrebu svog jezika i pisma.

Odluku je u izjavi za naš prokomentarisao predsednik Veća srpske nacionalne manjine grada Vukovara Dejan Drakulić.

Vlada Autonomne pokrajine Vojvodine, na molbu Zajedničkog veća opština, donela odluku o finajsiranju nabavke radnih sveski za svu decu od 1. do 4.razreda koja pohađaju nastavu na srpskom jeziku na području Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije.

Razvojna agencija Vukovar i Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu iz Novog Sada rade na prekograničnom projektu s ciljem smanjivanja problema emigracije i gubitka radne snage.

Mladi košarkaši KK Borovo i košarkaške sekcije Osnovne škole Borovo stigli sa košarkaškog kampa “Kasta”.