U Borovu je svečano otvoreno Reciklažno dvorište u kojem će meštani Borova moći da odlažu 44 vrste otpada. Reč je o infrastrukturnom projektu vrednom 2,5 miliona kuna kojim je Borovo ispunilo zakonsku obavezu definisanu Zakon o održivom gospodarenju otpadom, istakao je načelnik opštine Zoran Baćanović.

“Na ovom mestu prikupljaće se sve one vrste i kategorije otpada koje meštani Borova dosad nisu imali priliku da razvrstavaju čime ćemo zaokružiti sistem pravilnog odlaganja otpada u skladu sa zakonom. Ovaj projekat je od velikog značaja pogotovo ako uzmemo u obzir da smo 90 odsto potrebnih finansijskih sredstava dobili iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike posredstvom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Evropske unije”, pojasnio je Baćanović.

Svečanu vrpcu presekli su Andrea Bartolić iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost i državni sekretar u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Mile Horvat.

“Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je prepoznalo projekat opštine Borovo kao vrlo ozbiljan i izvediv što se na kraju i pokazalo jer je u vrlo kratkom vremenu, u roku od godine i po dana od podnošenja zahteva, izgradnja reciklažnog dvorišta završena.Time je ova lokalna samouprava dokazala da je sposobna da se vrlo kvalitetno pripremi i povuče evropska sredstva za izgradnju infrastrukture u gospodarenju otpadom što je naš zajednički cilj i glavna smernica ministarstva, a to je stvoriti kvalitetnu infrastrukturu u jedinicama lokalne samouprave kako bi onda i od građana mogli tražiti da poštuju pravila odvajanja otpada na kućnom pragu”, rekao je Horvat i dodao da je u protekle dve godine ugovoreno 137 ovakvih projekata vrednosti 350 miliona kuna, od kojih je 20 završeno. Prema njegovm rečima objavljen je i poziv za izgradnju sortirnica što je još jedna prilika za jednice lokalne samouprave da dođu do nivoa potpuno kvalitetnog i korisnog odvajanja komunalnog otpada jer se od nekih kategorija otpada koji se reciklira mogu ostvariti značajni prihodi. Cilj je do 2020. smanjiti količinu mešanog komunalnog otpada za 50 odsto, a Hrvatska je trenutno na oko 27 odsto.

“Na polovini smo puta koji trebamo prevaliti. Zato intenzivno radimo na izgradnji kvalitetne infrastrukture i pokušavamo da iskoristimo što više sredstava EU koja su nam na raspolaganju kroz Operativni program “Konkurentost i kohezija”, zaključio je državni sekretar Mile Horvat.

Reciklažnim dvorištem upravljaće opštinsko Komunalno preduzeće Eko-Dunav, čiji će jedan radnik biti angažovan na zaprimanju i evidenciji otpada.

“Početkom godine smo u sva domaćinstva dostavili brošure o pravilnom razvrstavanju otpada. Odlaganje tako razvrstanog otpada u Reciklažnom dvorištu, za meštane Borova je besplatno, kazala je direktorica Eko-Dunava Ljiljana Jakovljević. U Borovu je već dosta učinjeno na poboljšanju uslova za razvrstavanje otpada na kućnom pragu. Svako domaćinstvo poseduje zelenu kantu za mešani komunalni otpad, plavu za papir, komposter za biorazgradivi otpad i vrećice za plastičnu i staklenu ambalažu. Osim toga na tri lokacije u mestu postavljena su eko-ostrva sa spremnicima za plastiku, papir, staklo i tekstil. Opština Borovo se javila na još jedan konkurs Fonda za zaštitu okoliša, a ukoliko projekat bude prihvaćen svako borovsko domaćinstvo će dobiti i veliku kantu za plastiku. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović najavio je i izgradnju tzv. trenč silosa nakon čega će meštani imati priliku da i građevinski otpad iz svojih domaćinstava zbrinu na pravilan način.