Fond za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost u sredu, 26. juna objaviće Javni poziv za sufinansiranje sistema za korištenje obnovljivih izvora energije u porodičnim kućama.

Fond je ove godine u program poticaja dodao sunčane toplotne kolektore za zagrevanje vode. Dostupno je 11 miliona kuna, a građani će zavisno o lokaciji kuće, moći dobiti 40 odsto, 60 odsto ili 80 odsto sufinansiranja, maksimalno 75 hiljada kuna.

Na poziv se mogu prijaviti vlasnici ili suvlasnici porodičnih kuća koje su zakonite, u kojima je više od 50 odsto površine namenjeno stanovanju i koji imaju građevinsku bruto površinu do 600 kvadratnih metara.