I Vukovarsko-sremska županija zatražiće pomoć države u suzbijanju komaraca

Spread the love

Na današnjoj, vanrednoj sednici Koordinacije župana Bože Galića, gradonačelnika i načelnika Vukovarsko-sremske županije razgovaralo se o aktuelnoj problematici suzbijanja komaraca.

Istaknuto je da je potrebno da se svi gradovi i opštine u Vukovarsko-sremskoj županiji istovremeno uključe u rešavanje ovog problema radi efikasnog suzbijanja komaraca. 
 
– Jednoglasno smo dogovorili kako će se zatražiti ponuda onih kojih daju usluge, a to su veterinarske stanice iz Vukovara, Vinkovaca i Županje, kako bi svi skupa zajednički snosili troškove – rekao je župan Galić.
 < /span>
Na Koordinaciji je zaključeno kako će uputiti molbu Vladi RH da pomognu u sufinsiranju zajedničkog provođenja mera dezinsekcije i finansiranja troška, predvidivo za dva aviotretiranja komaraca.
 
Koordinaciji je prisustvovao i načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović.

– Žu pan Gali ć je predložio da se ide u tretiranje komaraca avionom na području cele županije. Vukovarsko-sremska županija dobila je ponudu za takvu vrstu posla, koja podrazumeva finansijski okvir od 2 miliona kuna plus PDV. To će se morati rešiti na način da po 1/3 troškova snose Vukovarsko-sremska županija, jedinice lokalne samouprave i Hrvatske šume – napominje Baćanović.

Podsetio je da je prošle nedelje u Borovu vršen tretman komaraca sa zemlje, a večeras i sutra ujutru će tretman biti ponovljen, ovaj put uz tretiranje iz vazduha.

– Večeras će rubnim delom uz Dunav u Borovu, od Crepulja do Savulje, biti proveden aviotretman komaraca. Mi nemamo dovoljno novčanih sredstava da celo područje opštine tretiramo iz vazduha, ali uspeli smo, u dogovoru s Veterinarskom stanicom Vukovar, da avion koji će tretirati komarce u Vukovaru prođe barem rubno područje uz našu Balenicu. Sutra ujutru će biti proveden tretman zaprašivanja komaraca sa zemlje u vremenu od 5 do 7 časova. Nadamo se da će to, uz ovu najavljenu akciju koju će organizovati Vukovarsko-sremska županija, dati jedno dugotrajnije rešenje – podvlači Baćanović.

U svrhu provođenja dezinsekcije i deratizacije, u šta spada i tretiranje komaraca, op&scar on;tina Borovo je u budžetu izdvojila 250 000 kuna, dodaje načelnik Baćanović. 
 
S.Velebit