Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama uz saobraćajnice, koje ugrožava poljoprivredne ratarske kulture, voćnjake, nasade, mlade šume, drvene stupove, električne mreže i građevine. 

Izričito se zabranjuje spaljivanje trave, korova, rastinja, strništa i biljnog otpada u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na celokupnom području opštine. 

Svako ponašanje suprotno sadržaju ove Naredbe biće sankcionisano, prema odredbama Odluke o uslovima spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porekla, navode iz Opštine Borovo.