Srpska manjina u Hrvatskoj i hrvatska manjina u Srbiji žele biti most saradnje između dve države, poruka je odslana s prijateljske fudbalske utakmice u Tavankutu kod Subotice.

O najezdi komaraca raspravljalo se i na aktuelnom satu gradonačelnika koji je prethodio današnjoj sednici Gradskog veća Vukovara.

U Pačetinu zatvoreni 17.Međudržavni susreti dramskih amatera.

“Nematerijalna kulturna baština Borova” tema je tribine koja će biti održana večeras u Borovu.