Konstituisana Veća nacionalnih manjina u Vukovarsko-sremskoj županiji

Spread the love

Nakon što su 5.maja provedeni izbori za članove Veća i predstavnike nacionalnih manjina, danas su u Palati Srem u Vukovaru konstituisana Veća mađarske, slovačke, rusinske, srpske i bošnjačke nacionalne manjine u Vukovarsko-sremskoj županiji. Za predsednika Veća srpske nacionalne manjine (VSNM) izabran je Svetislav Mikerević iz Bobote koji je tu dužnost obavljao i protekle četiri godine.

Mikerević je u izjavi za Radio Borovo rekao da će prioritet u radu VSNM-a biti prenos osnivačkih prava nad osnovnim školama u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku i pismu, sa Vukovarsko-sremske županije na opštine koje su to zatražile još pre četiri godine. Na problem prenosa osnivačkih prava nad školama podsetio je i većnik Zoran Baćanović, apelujući na novi saziv Veća srpske nacionalne manjine da se zauzme za rešavanje tog pitanja.

Za zamenicu predsednika VSNM-a izabrana je Vesna Vujić, koja je takođe tu dužnost obavljala i u prošlom sazivu srpskog manjinskog Veća. Sednicu je otvorio zamenika župana iz reda srpske nacionalne manjine Đorđe Ćurčić koji je svim većnicima zaželeo uspeh u radu. Do izbora predsednika sednicom je predsedavala Dragana Jeckov koja je na izborima osvojila najviše glasova. Svih 25 većnika u VSNM-u Vukovarsko-sremske županije izabrano je sa liste Srpskog narodnog veća.

Konstituisano je i Veće rusinske nacionalne manjine, a za predsednika je izabran Joakim Erdelji iz Petrovaca. Zamenik predsednika biće izabran na prvoj narednoj sednici, rekao nam je Erdelji.

Predsednica Veća mađarske nacionalne manjine je Rozalija Jakumetović,a njen zamenik je Šandor Miškolci. Milan Pucovski je izabran za predsednika Veća slovačke nacionalne manjine, a njegov zamenik je Vlatko Mudroh. Članovi Veća bošnjačke nacionalne manjine izabrali su Zijada Pezerovića za predsednika, a za njegovog zamenika Ibrahima Vejsilovića.