Opštinsko veće opštine Borovo na redovnoj sednici održanoj 14. maja donelo je Odluku o dodeli nagrada i javnih priznanja Opštine Borovo, koja će nagrađenima biti uručena na svečanoj sednci ovog predstavničkog tela, u sredu 22. maja.

Ovom Odlukom dodeljuju se nagrade i javna priznanja fizičkim osobama sa prebivalištem na području opštine Borovo, koje su posebnim angažmanom i rezultatima svog rada doprinele razvoju i prosperitetu opštine Borovo.

Na predlog Sportskog ribolovnog društva “Sloga” Plaketa se dodeljuje Lazaru Radigoviću, dugogodišnjem članu SRD “Sloga” Borovo, za poseban doprinos razvoju ribolovnog sporta, kontinuiranom angažmanu na unapređenju zaštite životne sredine i prirodnog staništa slatkovodnih organizama, unapređenje sportsko-rekreacionog prostora i naročito za dugogodišnji rad na približavanju ribolovnog sporta deci i mladima.

Povelja Opštine Borovo, na predlog Predsedništva borovske “Prosvjete”, dodeljuje se Radmili Latas za izuzetan doprinos u razvoju društvenih delatnosti, koje je svojim radom i angažovanjem unapredila prvenstveno kao direktorica Dečjeg vrtića “Zlatokosa”, ali i članica Srpskog kulturnog društva “Prosvjeta” pododbora Borovo, Predsedništva KUD-a “Branislav Nušić”, članica Udruženja “Plavi Dunav” i Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Borovo. Rad Dečjeg vrtića “Zlatokosa” prepoznat je i van granica Borova. Ova predškolska vaspitno-obrazovna ustanova, koja ove godine obeležava dve decenije postojanja i rada, u martu ove godine na Međunarodnom sajmu obrazovanja “Putokazi” u Novom Sadu osvojila je Veliku zlatnu medalju, treću godinu zaredom, za kvalitet rada.

Javno priznanje dodeljuje se Dejanu Jovičiću iz Borova za poseban doprinos na samoinicijativnom angažovanju na uređenju obale Dunava i zaštiti životne sredine, oplemenjivanju sportsko-rekreacionog prostora, uređenju prostora za boravak dece, izradu sigurnih, drvenih igračaka za decu, opreme za sport i rekreaciju od drveta i dr., a sve svojim ličnim radom i sredstvima. Priznanje se Dejanu Jovičiću dodeljuje na predlog Srđana Jeremića i Dušana Latasa.

Na svečanoj sednici Opštinskog veća opštine Borovo 22. maja javno priznanje biće dodeljeno i Milici Sentivanac, učenici generacije Osnovne škole Borovo za školsku 2017./2018.godinu. Milici će biti uručena i novčana nagrada u iznosu od 1.000 kuna, koja se đacima generacije OŠ Borovo za Dan opštine i škole dodeljuje iz budžeta Opštine Borovo.

D.Zečević