Iz Opštine Borovo i opštinskog Komunalnog preduzeća “Eko Dunav” pozivaju građane koji nisu preuzeli kompostere za odlaganje biorazgradivog otpada da to mogu učiniti još u ponedeljak i utorak, 20. i 21. maja u vremenu od 10 do 15 časova, u dvorištu stare zadruge u centru mesta.

Preuzimanje kompostera je potpuno besplatno, na revers uz predočenje lične karte ili drugog dokumenta koji sadrži OIB.

Građanima koji ne preuzmu komposter biće obustavljen odvoz smeća, odnosno ako u zelenoj kanti za mešani komunalni otpad bude pronađen biorazgradivi otpad, kanta neće biti ispražnjena.

Od 1240 korisnika usluge odvoza komunalnog otpada u opštini Borovo u tri nedelje, koliko se vršila podela, svega je pola njih preuzelo kompostere za odlaganje biorazgradivog otpada. Nabavka kompostera finansirana je iz budžeta Opštine Borovo.