U prostoru novoizgrađenog Reciklažnog dvorišta u Borovu juče su načelnik opštine Zoran Baćanović i direktorka opštinskog Komunalnog preduzeća Eko-Dunav Ljiljana Jakovljević za meštane održali radionicu na kojoj su prisutni imali priliku da čuju sve što ih zanima o razdvajanju otpada u svojim domaćinstvima i načinu zbrinjavanja čak 47 vrsta istog na ovom Reciklažnom dvorištu. Prvi utisci meštana su pozitivni.
 
“Kad bude počelo da radi reciklažno dvorište i kad počnemo donositi otpad videćemo kako funkcioniše u praksi. Na prvi pogled je super. Ja već razvrstavam otpad, a danas sam čula da se ovde mogu doneti električni aparati, mašine za veš, televizori, mikseri i pegle, sve što imamo od aparata po kutijama kod kuće, iako više nije u funkciji. Čuvamo to, a ne znamo kome čuvamo. Niko to više i ne popravlja. Završiće verovatno ovde”, kaže meštanka Borova.

“Ja sam ovim novim sistemom oduševljena.Možda nisam čula baš nešto novo jer mi je to sve poznato budući da sam se interesovala o načinu razvrstavanja otpada na kućnom pragu i inače to radim. Jedva čekam da reciklažno dvorište počne sa radom jer ćemo ovde imati mogućnost da zbrinemo sav otpad, da budemo uredni i čisti, da nema smeća okolo. Mislim da ću sadržaj moje zelene kante smanjiti za dve trećine, ako ne i više”, kaže naša sagovornica.

Reciklažno dvorište u potpunosti je izgrađeno i opremljeno, svi radovi su izvedeni i napravljen je tehnički pregled. Načelnik Baćanović rekao je da se ovih dana očekuje i dobijanje upotrebne dozvole.
 
“Kada dobijemo upotrebnu dozvolu naš plan je da u narednih dvadesetak dana ovaj objekat pustimo u rad odnosno da ga otvorimo za sve naše meštane kako bi ovde mogli donositi sve one vrste otpada koje danas ne mogu odložiti u kantu za mešani komunalni otpad. Na taj način će sistem raspolaganja otpadom u opštini Borovu u potpunosti zaživeti. Danas smo održali jednu informativnu radionicu, na licu mesta, u reciklažnom dvorištu, odaziv ljudi je mogao ili trebao biti veći, ali svejedno, svi ljudi koji su došli danas ovde, došli su iz želje da se upoznaju s načinom funkcionisanja reciklažnog dvorišta i vrstama otpada koje će moći da dovoze. Ja se nadam da će i drugi meštani koji danas nisu bili u mogućnosti da dođu iz raznih razloga, možda čuti od ljudi koji su bili ovde, informisati se o svemu što smo danas ovde prikazali. Poruka svim meštanima je: Razvrstavajte otpad jer ćete na taj način doći do niže cene za odvoz komunalnog otpada”, poručio je Baćanović.
 
Odlaganje otpada će za sve meštane sa prebivalištem na području Opštine Borovo koji su obveznici plaćanja odvoza komunalnog otpada biti besplatan, rekla je direktorka Komunalnog preduzeća Eko-Dunav Ljiljana Jakovljević, koja je pojasnila postupak odlaganja otpada na samom Reciklažnom dvorištu. 
 
“Na svakom ulazu postoji kolna vaga gde će se otpad vagati. Radnik Eko Dunava će zaprimati otpad i upućivati naše meštane u koji kontejner treba da odlože pojedinu vrstu otpada. Sve je besplatno, bez ikakve naknade, za meštane Borova. Otpad se mora vagati zbog evidencije zaprimanja otpada kako bi mi mogli dalje zbrinuti taj otpad. Sav otpad mora biti razvrstan. Ne može se npr. dovesti šut u prikolici i jednostavno istovariti u reciklažno dvorište..Mora se posebno razvrstati crep, cigla, elektro-instalacije i slično jer za svaku vrstu otpada postoji posebna kategorija po kojoj će se skladištiti u odgovarajući kontejner”, pojašnjava direktorica Eko Dunava.
 
Cilj uvođenja novog sistema odlaganja otpada je da se do 2022. godine količina mešanog otpada smanji za 50 odsto.
 
“Zakonska obaveza je da razvrstavamo otpad. Mešani komunalni otpad mora da se smanji i ja verujem da ćemo u tome uspeti. Vrednost ovog infrastrukturnog projekta je više od 2 miliona kuna, a finansiran je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i resornsog ministarstva. Opština Borovo je u ovaj projekat uložila svega 200-njak hiljada kuna i to je za nas jedan uspešan i dobar posao. Nadam se da će reciklažno dvorište služiti svrsi i da će svi naši meštani iskoristiti mogućmopst da na ovom mestu besplatno odlažu otpad.