U prostoru novoizgrađenog reciklažnog dvorišta u Borovu u sredu, 8. maja u 18 časova biće održana informativna radionica, na kojoj će meštani biti upoznati s načinom rada, vrstama otpada koje će se moći odlagati i radnom vremenu reciklažnog dvorišta.

Izgradnja reciklažnog dvorišta u Borovu sufinansirana je iz Kohezionog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija, za period od 2014. do 2020.godine. 

Reciklažno dvorište nalazi se na adresi: Ratarska 4 a, u blizini mesnog groblja.