U Zajedničkom veću opština u Vukovaru otvoren Projekt centar.

U sklopu Mreže za održivu mobilnost duž Dunava, Turistička zajednica grada Vukovara otvorila Regionalni centar mobilnosti.

Broj nezaposlenih pao za 18,1 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Počela akcija policije Dani tehničke ispravnosti motocikala.