Iz novog izdanja emisije o nacionalnim manjinama:

Rapisani su izbori za Veća i predstavnike nacionalnih manjina u republici Hrvatskoj. Izbori će biti održani 5.maja, a do 15.aprila je rok za predaju kandidacionih lista za izbore.

Na sednici Skupštine Vukovarsko-sremske županije usvojeni Statuti 35 osnovnih škola, ali ne i škola u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku i pismu.

U Dalju je povodom Svetskog dana Roma održan prigodan kulturni program.

Vukovar je posetio izraelski ambasador u Hrvatskoj Ilan Mor.