Borovo: Stižu nova rešenja za komunalnu naknadu, ali nema poskupljenja

Spread the love

Na adrese borovskih domaćinstava ovih dana će stići Rešenja o novom obračunu komunalne naknade u 2019. godini. Reč je o usklađivanju rešenja sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu, a zamenik načelnika opštine Borovo Duško Drobić naglašava da nova rešenja ne donose nikakve izmene za meštane.

“Na osnovu izmena zakona opština je dužna da izda nova rešenja. Važno je naglasiti da se za meštane ništa ne menja, niti kvadratura, niti cena.

Godišnji prihod opštine Borovo od komunalne naknade u prošloj godini je bio oko 750 hiljada kuna.

“Komunalna naknada se obračunava prema kvadraturi korisnog stambenog prostora, a sav prihod iz tog izvora upotrebljava se isključivo za izgradnju komunalne infrastrukture. U opštini Borovo je poslednjih godina puno ulagano u komunalnu infrastrukturu, što kroz manje projekte, što kroz one veće. Što se tiče visine cene komunalne naknade naša opština se nalazi na sredini, ima i viših i nižih cena. Cena se nije menjala poslednjih 10 godina, a neće ni sada”, naglasio je Drobić.

Dodao je da 80-ak odsto meštana Borova uredno plaća komunalnu naknadu, a protiv 20- ak odsto neplatiša Opština će uskoro pokrenuti postupak prisilne naplate.

“S obzirom da imamo duga po osnovi komunalne naknade iz poslednjih 10-ak godina, revizija nas je upozorila na to i verovatno ćemo ove godine morati da krenemo u prisilnu naplatu tog dugovanja”, kaže Drobić i dodaje da će s prisilnom naplatom početi već krajem ovog ili početkom idućeg meseca.