Opštinsko veće Borova usvojilo izveštaj o radu komunalnog preduzeća “Eko Dunav”

Na poslednjoj sednici Opštinskog veća opštine Borovo usvojen je izveštaj o radu i finansijskom poslovanju opštinskog komunalnog preduzeća “Eko Dunav” u 2018.godini.

– Eko Dunav je prošlu godinu završio sa 11 stalno zaposlenih radnika na neodređeno vreme i jednom osobom na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa – ističe direktorica Ljiljana Jakovljević.

Čišćenje, održavanje i uređenje javnih površina, održavanje i uređenje mesnog groblja, upravljanje otpadom, dimnjačarske usluge i manji građevinski radovi, delatnosti su koje su obeležile rad opštinskog komunalnog preduzeća i u prošloj godini.

– Na mesnom groblju u 2018.godini obavljeno je 100 sahrana, od čega se 77 odnosi na preminule meštane Borova. Prodali smo 56 grobnih mesta. Na novootvorenom polju 4 izgrađeno je 60 kvadratnih metara novih pešačkih staza. Izvršeno je i proširenje vodovodne mreže u dužini 180 metara, što podrazumeva kopanje kanala, postavljanje vodovodnih cevi i pripremu prostora za dve slavine sa šahtama – navodi Jakovljevićeva.

Pored redovnih aktivnosti prikupljanja i odvoza mešanog komunalnog otpada fizičkim i pravnim osobama i prikupljanja i odvoza papira i kartona, u 2018. organizovan je i odvoz glomaznog otpada .

– U 2018. prikupljeno je 1.058,63 t mešanog komunalnog otpada, 23,72 t papira i kartona i 5,68 t glomaznog otpada. Tokom prošle godine nabavili smo kompletnu opremu za identifikaciju posuda, opremu za kamion i programsku aplikaciju za pristup serveru. Trenutno imamo oko 1300 korisnika usluga odvoza komunalnog otpada – kaže Ljiljana Jakovljević.

Dimnjačarska služba počela je s radom krajem novembra prošle godine. Dva zaposlenika “Eko Dunava” prošla su teoretsku obuku na Tehničkom učilištu u Vinkovcima, kao i praktični deo obuke u Komunalnom preduzeću “Čvorkovac” u Dalju. U novembru prošle godine, po nalogu Opštine Borovo, započela je sanacija pešačke staze u ulici Branka Radičevića.

– Uz održavanje svih javnih površina u Borovu početkom decembra zasađeno je 350 sadnica kuglastog bagrema – napominje Ljiljana Jakovljević.

Direktorica “Eko Dunava” zadovoljna je i finansijskim poslovanjem opštinskog komunalnog preduzeća u prošloj godini. Poslovanje je bilo pozitivno, bez neplaćenih računa krajem godine, a ostvaren je i manji profit. Ukupni prihodi za 2018. godinu iznose 1.299.398,77 kuna.

Opštinsko komunalno preduzeće “Eko Dunav” upravlja i novoizgrađenim reciklažnim dvorištem u Borovu. Iako su radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta završeni, u toku je postupak ishođenja upotrebne dozvole, kako bi reciklažno dvorište idućeg meseca moglo početi s radom.

D.Zečević