Borovo: Usvojen prvi ovogodišnji rebalans budžeta

Spread the love

Na sinoć održanoj sednici Opštinskog veća opštine Borovo usvojen je predlog prvog ovogodišnjeg rebalansa budžeta za 2019. godinu. Utvrđen je novi plan od 22 miliona i 587 hiljada kuna, koliko Opština Borovo planira uprihodovati ove godine.

– Rebalansom budžeta došlo je do povećanja pojedinih stavki na rashodovnoj strani, a uvode se i neke nove stavke, s ciljem realizacije projekata i razvojnih planova opštine Borovo – pojasnio je načelnik Zoran Baćanović.

Za zbrinjavanje viška zemljišta na novoizgrađenom reciklažnom dvorištu rebalansom ovogodišnjeg budžeta predviđeno je 100 hiljada kuna. Planirana su i sredstva u iznosu od 200 hiljada kuna za kupovinu nekretnine na Trgu palih boraca, koja će prema rečima načelnika Baćanovića služiti za društvene namene.

S obzirom da će 5. maja biti održani redovni izbori za manjinska veća, rebalansom budžeta planirana su sredstva u iznosu od 70 hiljada kuna za predstojeće izbore.

Za sitni inventar i saobraćajnu signalizaciju u ovoj godini planirano je dodatnih 20 hiljada kuna, odnosno ukupno 50 hiljada kuna, a za dogradnju Vatrogasnog doma dodatnih 25 hiljada kuna tj. ukupno 625 hiljada kuna.

Novina je I da će Opština Borovo finansirati čipovanje pasa. Za finansiranje čipovanja pasa, kontrolu čipovanja pasa i nabavku čitača mikročipa predviđena su sredstva u iznosu od ukupno 125 hiljada kuna.

– Po zakonu smo dužni da provedemo kontrolu čipovanja pasa. Za kontrolu će biti zadužen naš komunalni redar, u skladu sa svojim ovlaštenjima. Da bi našim građanima olakšali ovaj postupak, Opštinsko veće je odlučilo da u potpunosti finansira čipovanje pasa, odnosno do dva psa u svakom domaćinstvu biće čipovana besplatno, na teret opštinskog budžeta, a vlasnici su obavezni vakcinisati pse protiv besnila. Na ovaj način Opština Borovo želi unaprediti brigu o životinjama i pomoći vlasnicima pasa, da njihovi psi budu propisno označeni i da se ispune zakonske obaveze, kako građana tako i nas, kao jedinice lokalne samouprave. Ostavićemo jedan razuman rok od mesec i po do dva meseca. Nakon toga će naš komunalni redar ići u kontrolu i utvrditi da li je svaki pas čipovan. Ukoliko to nije slučaj, ostaviće se rok, ne duži od 15 dana, za čip ovanje psa. Ako vlasnik i u tom dodatnom roku ne ispoštuje svoju obavezu biće sankcionisan – upozorava Baćanović.

Opštinsko veće opštine Borovo usvojilo je i završni obračun budžeta Opštine Borovo za 2018.

Predsednik Opštinskog veća opštine Borovo Srđan Jeremić zadovoljan je izvršenjem prošlogodišnjeg budžeta, koji je ostvaren u iznosu od 16 miliona i 327 hiljada kuna.

– Zahvaljujući poreskoj reformi i fiskalnoj decentralizaciji Opština Borovo je samo na osnovu poreza na dohodak ostvarila prihod od oko 9 miliona i 650 hiljada kuna. Od poreza na promet nekretnina ostvaren je prihod od 225 hiljada kuna, što je više od planiranog i dokaz da se i u Borovu kupuju nekretnine, kako kuće tako i zemljište. To je pozitivno i ohrabrujuće, jer pokazuje da i u ovoj sredini ljudi žele da ostanu i da ovde žive – napominje Jeremić.

Značajna sredstva, dodaje Jeremić, ostvarena su i preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost, ukupno 2 miliona i 868 hiljada kuna. Od zakupa poljoprivrednog zemljišta ostvaren je prihod od 360 hiljada kuna, a od komunalne naknade u opštinsku kasu se slilo 776 hiljada kuna.

D.Zečević