Zajedničko veće opština posetio načelnik Samostalnog sektora za nacionalne manjine pri Ministarstvu obrazovanja RH Nandor Čapo.

Statute za osnovne škole u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku i pismu predložene od strane Vukovarsko-sremske županije kao osnivača, srpska zajednica smatra neprihvatljivim i diskriminatornim.

Preduzetnicima na području Vukovara na raspolaganju 2 miliona kuna kroz 14 poticajnih mera.

U Milankovićevo kulturnom i naučnom centru u Dalju predstavljen roman Drage Hedla “Vrijeme seksa u doba nevinosti”

U Tehničkoj školi Nikole Tesla juče obeležen Međunarodni dan broja PI.