Info plus, 14. mart 2019.

U Zagrebu i Pakracu zasedao Međuvladin mešoviti odbor Hrvatske i Srbije za zaštitu prava nacionalnih manjina.

Godišnju izveštajnu skupštinu održalo i borovsko Udruženje penzionera. Na skupštini ponovo aktuelizovano pitanje isplate finansijski oštećenih penzionera.

U Vukovaru predstavljena knjiga “Putevima srpskih stradanja” Milojka Budimira.

Borovski vatrogasci pravovremenom intervencijom ugasili požar na otvorenom.