Ratari zabrinuti zbog suše tokom prolećne setve. Ne padne li uskoro obilnija kiša, strahuju od velikih gubitaka.

Ekonomski fakultet iz Osijeka već 20 godina provodi edukaciju za turističke vodiče.

Opština Borovo izmenila Odluku od uslovima i načinu ostvarivanja prava iz socijalne pomoći. Novčana sredstva za podmirenje troškova stanovanja neće više isplaćivati isporučiocima usluga već korisnicima na njihov račun , na početku svakog kvartala.

Od maja kreće program ranog otkrivanja raka pluća u deset hrvatskih gradova.