Potpisan je Ugovor o osiguravanju školske prehrane za decu u riziku od siromaštva između Ministarstva za demografiju, porodicu, mlade i socijalnu politiku i Vukovarsko-sremske županije, finansiran iz Fonda evropske pomoći za najugroženije.

Projektom će se osigurati besplatna prehrana za učenike čiji roditelji to ne mogu omogućiti iz vlastitih sredstava, a sve u svrhu smanjenja siromaštva i socijalne nejednakosti kod dece osnovnoškolske dobi u školskoj 2018./2019. godini.

Kako su izvestili iz Vukovarsko-sremske županije, projekat „Užina za sve III“ nastavak je uspešno završenih projekata iz prethodne dve školske godine. Kroz projektne aktivnosti biće osigurana besplatna prehrana za 1631 učenika iz 30 osnovnih škola s područja Vukovarsko-sremske županije.

Vrednost projekta je 1.476.050,76 kuna.

Vukovarsko-sremska županija i županijsko Upravno odeljenje za sport, mlade i demografiju iz vlastitog budžeta finansiraju prehranu 580 učenika iz 5 osnovnih škola s područja Vukovarsko-sremske županije, koji nisu mogli biti obuhvaćeni projektom „Užina za sve III“.  Za tu svrhu osiguran je iznos od 500.000 kuna u ovoj školskoj godini.

Kroz ovaj projekat osigurana je i besplatna užina za stotinu (100) osnovaca iz Osnovne škole Borovo, saznajemo od direktora te obrazovne ustanove Tihomira Jakovljevića.