Ministarstvo odbrane Republike Hrvatske objavilo je poziv za uvođenje u vojnu evidenciju. Pozivaju sve muške osobe, hrvatske državljane rođene 2001. godine i starijih godišta koje do sada nisu uvedene u vojnu evidenciju, s prebivalištem na području Vukovarsko-sremske županije da se jave radi uvođenja u vojnu evidenciju.

U prostorije Odseka za poslove odbrane Vukovar, 3., 4. i 5.aprila od 9 do 14 časova , treba da se jave osobe iz sledećih mesta: Vukovar, Lipovača, Sotin, Borovo, Petrovci, Svinjarevci, Negoslavci, Bogdanovci, Pačetin, Trpinja, Vera, Ludvinci, Bobota, Bršadin, Ćelije, Lovas, Opatovac, Ilača, Tovarnik, Tompojevci, Berak, Bokšić, Čakovci, Grabovo i Mikluševci.

Prostorije Odseka za poslove odbrane nalaze se u Vukovaru, na adresi Lavoslava Ružičke broj 1.