U energetsku obnovu višestambenih zgrada Grad Vukovar u potekle četiri godine uložio četiri miliona kuna. Ove godine planirano je milion kuna za sufinansiranje energetske obnove porodičnih kuća.

Zahvaljujući projektu “Užina za sve”, finansiranom iz Fonda evropske pomoći za najugroženije, stotinu učenika iz Osnovne škole Borovo ima obezbeđenu besplatnu užinu.

Vukovar među devet gradova u Hrvatskoj u kojima će se provoditi obuka za spasioce na vodi.