U sedištu Srpskog kulturnog društva “Prosvjeta” juče je održan sastanak između predstavnika srpskih institucija koje deluju na području Republike Hrvatske i delegacije Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, koju je predvodio ministar Vladan Vukosavljević. 

– Srpska zajednica u Hrvatskoj ima vrlo ambiciozne planove i snažnu aktivnost. Treba da vidimo na koji način Ministarstvo može da potpomogne aktivnosti srpske zajednice koja ima brojne projekte, a čije se aktivnosti ne odnose samo na Zagreb, nego i na druge sredine gde Srbi u Hrvatskoj žive. Imamo dosta planova, dosta zajedničkih podudarnosti i ciljeva. Pomoći ćemo koliko god je to moguće, kao što smo pomagali i ranije – izjavio je Vukosavljević nakon sastanka. 

Kao svoje potrebe i prioritete, predstavnici srpskih institucija u Hrvatskoj naveli su finansijsku i stručnu pomoć za kulturno-umetnička društva i pododbore Prosvjete, koji su najznačajniji čuvari srpske kulture i tradicije, potrebu izrade registra materijalne i nematerijalne kulturne baštine srpskog naroda koji živi na teritoriji Republike Hrvatske, pomoć u izradi i sanaciji objekata koji će pružiti preduslove za intenzivan rad na očuvanju kulturne baštine i kulturnog nasleđa pripadnika srpske zajednice, kao što su zgrada Srpskog doma u Vukovaru i Srpski kulturni centri u Kninu, Rijeci, Zagrebu i Osijeku, intenzivnija saradnja sa pozorištima iz matične države i njihovi nastupi i u manjim sredinama, ali i potreba značajnije pomoći, kada je u pitanju informisanje na srpskom jeziku i pismu. 

Ministar Vukosavljević je istakao da će njegovo Ministarstvo značajno pomoći srpskoj zajednici u Republici Hrvatskoj po svim pitanjima, koja su od značaja za očuvanje kulturnog identiteta i kulturne autonomije Srba u Hrvatskoj te će se u narednom periodu intenzivirati kontakti između ovog Minitarstva sa srpskim organizacijama, koje se u svom radu bave ovim značajnim pitanjima. Ispred Zajedničkog veća opština sastanku je prisustvovao predsednik Srđan Jeremić.