Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije objavilo je Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu priznanja za 2019. godinu.

Pozivaju grupe građana (od najmanje tri člana), pravne osobe i članove Veća da podnesu svoje predloge za dodelu priznanja, Plakete i Povelje.

Plaketa se dodeljuje za izuzetna dostignuća, doprinos i zalaganje u oblasti: nauke, kulture, umetnosti, obrazovanja i sporta te društvenog i ekonomskog napretka od značaja za srpsku zajednicu na području Vukovarsko-sremske županije. Plaketa se može dodeliti istaknutim pojedincima ili drugim pravnim licima iz zemlje ili inostranstva.

Povelja se dodeljuje istaknutim pojedincima za životno delo, za njihov ukupan profesionalni, društveni rad i angažovanje u oblastima nauke, kulture, umetnosti, obrazovanja i sporta te društvenog i ekonomskog napretka od značaja za srpsku zajednicu u Vukovarsko-sremskoj županiji.


Predlozi za dodelu priznanja se podnose najkasnije do 12. februara, u pisanoj formi i moraju biti detaljno obrazloženi i dokumentovani. Predlozi se mogu doneti lično u Veće ili poslati poštom na adresu: Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije, ulica Eugena Kvaternika 1, Vukovar s naznakom “Za dodelu priznanja”.

Priznanja se dodeljuju na slavi Veća, na dan Svetog Simeona Mirotočivog 26. februara, a dobitnici će biti obavešteni pismenim putem.