Udruženje žena Vukovar uputilo je javni poziv za prijavu na konkurs za zapošljavanje u Programu zapošljavanja žena “Zaželi za Vukovar”. Više o ovom pozivu rekla nam je Tatjana Zuber iz vukovarskog Udruženja žena.

– Udruženje žena Vukovar poziva sve nezaposlene punoletne žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve porodičnog nasilja, azilantkinje, mlade žene koje su izašle iz domova za decu i udomiteljskih porodica, odgojnih zavoda i slično, lečene zavisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad šest meseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice, da se prijave na konkurs za zapošljavanje žena u okviru programa zapošljavanja žena “Zaželi za Vukovar” – navodi Tatjana Zuber.

Program finansira Evropska unija iz Evropskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Efikasni ljudski potencijali 2014.-2020. Sve detalje konkursa moguće je pronaći na web stranici Udruženja žena Vukovar www.udzvu.org, na mrežnim stranama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na adresi: ulica Brune Bušića 74, Vukovar – Borovo naselje.

Takođe, Udruženje žena Vukovar uputilo je i javni poziv za prijavu starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju – krajnjih korisnika u Programu zapošljavanja žena – Zaželi za Vukovar.

Udruženje žena Vukovar poziva sve starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju, kojima je potrebna pomoć u kući, da se prijave kao korisnici u okviru programa zapošljavanja žena “Zaželi za Vukovar”, koji finansira Evropska unija iz Evropskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Efikasni ljudski potencijali 2014.-2020.

Prijaviti se mogu lično ili putem druge osobe u Udruženje žena Vukovar ili na broj telefona 032/421-191, najkasnije do 25. januara ove godine u vremenu od 8 do 13 časova. Prilikom prijave potrebno je dostaviti fotokopiju lične karte i OIB.

Vrednost projekta je približno milion i 658 hiljada kuna. Prema rečima Tatjane Zuber, zapošljavanje žena predviđeno je od 1. februara ove godine. Biće zaposleno 10 žena koje će tokom 24 meseca brinuti o najmanje 40 korisnika. Projekat se provodi od novembra 2018. do maja 2021. godine.