Završetak radova na energetskoj obnovi zgrade dečjeg vrtića u Borovu očekuje se u februaru.

Delegacija Zajedničkog veća opština posetila Županijski sud Vukovar. Razgovaralo se o zastupljenosti pripadnika srpske nacionalne manjine u državnim i javnim službama.

Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara raspisao javni poziv za finansiranje privrednih projekata u Vukovaru.