Udruženje “Zajedno za zajednicu” sa sedištem u Dalju provodi projekat “Naši bunari nam govore” čiji je cilj ukazati na važnost izvorišta pitke vode i očuvanja okoliša. U okviru projekta juče je u prostorijama Preduzetničkog centra opštine Erdut lokalne razvojne agencije održan okrugli sto na temu upotrebe vode iz bunara, analize stanja bunara i kvaliteta bunarske vode.

“Cilj ove akcije je da napravimo analizu vode u bunarima koja na našem području dugo nije rađena, a svedoci smo da se voda sve više zagađuje”, kaže voditelj projekta Siniša Bulajić, član udruženja “Zajedno za zajednicu”. Predsednica Udruženja Zajedno za zajednicu Marcela Šperanda ukazala je na važnost očuvanja vode od svih vrsta onečišćenja, posebno onih u poljoprivredi i stočarstvu.

“Kako su vode prevažne za život ljudi, bilja i životinja i za zdravlje, inicijativa je da oživimo poštovanje prema našim starim bunarima čiju vodu ljudi koriste, ako ne za piće, onda za napajanje stoke ili navodnjavanje. Budući da su podzemne vode povezane s aktivnostima iznad zemlje, ideja je podići svest ljudi da naša poljoprivredna aktivnost mora biti znalačka, kako sami sebi ne bi narušili uslove života.Zato uopšte nije bezazleno šta ostavljamo u podzemlju i podzemnim vodama ne samo za nas već i generacije koje dolaze”, ističe Marcela Šperanda, inače profesorka na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku.

Projekat “Naši bunari nam govore” finansira Nacionalna fondacija za ratvoj civilnog društva sa 13.200 kuna, a sa još 1.800 kuna projektne aktivnosti sufinansira Opština Erdut. U okviru projekta provedena je anketa o korištenju vode iz bunara, čije je rezultate na okruglom stolu predstavila Bojana Orsić iz Preduzetničkog centra Erdut . Rezultati ankete su, naime, pokazali da niko od anketiranih nije proveravao zdravstvenu ispravnost vode iz svog bunara. U anketi je učestvovalo 41-no domaćinstvo. Od ukupno 41 domaćinstva, u dva se voda iz bunara koristi za piće, a najviše anketiranih bunarsku vodi koristi za zalevanje bašta i napajanje stoke.

U okviru projekta obezbeđena su i sredstva od 2700 kuna za analizu bunarske vode, pa će tako devet daljskih domaćinstva imati mogućnost da besplatno proveri ispravnost vode u svom bunaru. Na kraju okruglog stola izvučeni su i dobitnici ove, svojevrsne nagrade.