Info plus, 1. novembar 2018.

Na području Vukovarsko-sremske županije beleži se smanjenje broja grla krava, ali je proizvodnja mleka, zahvaljujući investicijama velikih sistema u genski potencijal stada, zadržana na istom nivou.

O mogućnostima za volontiranje, stažiranje i zapošljavanje mladih u sklopu programa Evropskih snaga solidarnosti razgovarali smo s Martinom Uglik iz Mirovne grupe mladih “Dunav”.

U Hrvatskoj i dalje raste ukupna štednja građana. Najviše se štedi u Istri, a najmanje u Vukovarsko-sremskoj županiji.

Katolici u Hrvatskoj i širom sveta obeležavaju praznik Svih svetih.

Fudbalski klub “Sloga” iz Borova ovog vikenda organizuje tradicionalnu klupsku zabavu Crno-belu noć i takmičenje u kuvanju čobanca, za koje se prijavilo 15 takmičara.