Radionice za učenike “Biti volonter”

PRONI Centar za socijalno podučavanje Vukovar, u saradnji i partnerstvu sa Ekonomskom školom Vukovar i Osnovnom školom “Nikole Andrića” iz Vukovara, organizovao je radionice pod nazivom “Biti volonter”. 
 
Radionice su održane u okviru projekta Volonterskog centra Vukovar, a namenjene su novim članovima školskih volonterskih klubova. 
 
Na radionicama, koje su održane 29. i 30.oktobra, učestvovalo je 40 učenika sedmih razreda osnovne, odnosno prvih razreda srednje škole. 
 
Cilj radionica bio je upoznati učenike sa svetom volonterstva, informisati ih i edukovati o volonterstvu, na način kako je to određeno Zakonom o volonterstvu Republike Hrvatske i dodatno motivisati učenike na aktivno učešće u volonterskim aktivnostima i programima školskih volonterskih klubova, navode organizatori.
 
Celokupni projekat, kao i ove aktivnosti, finansirane su sredstvima Ministarstva za demografiju, porodicu, mlade i socijalnu politiku i sufinansirane sredstvima Vukovarsko-sremske županije i Grada Vukovara.