Baština, 25.oktobar 2018.

U organizaciji Stručnog veća učitelja i nastavnika nacionalne grupe predmeta u nastavi na srpskom jeziku, u Muzeju grada Vukovara održana je promocija knjige “Srpska pravoslavna crkva – osam vekova istorije u slici i reči”.

Rusinska zajednica se okupila u Petrovcima na manifestaciji “Kad je golubica letela” kojom je obeležena i 15-ta godišnjica postojanja i rada Društva “Rusnak”.

Povodom stote godišnjioce od završetka Prvog svetskog rata, Veće srpske nacionalne manjine opštine Borovo organizovalo izvođenje monodrame o Milunki Savić, a županijsko Veće srpske nackionalne manjine priprema manifestaciju “Deca, pesnici roda svoga”.

Baština je na programu svakog drugog četvrtka od 12,10 časova.