Konkurs za dodelu Volonterske nagrade za 2018.

Volonterski centar Vukovar poziva sve pojedince, udruženja, ustanove i poslovne organizacije na području grada Vukovara da nomininuju fizičke i pravne osobe za dodelu godišnje volonterske nagrade u sledećim kategorijama: nagrada za najvolontera/najvolonterku, nagrada za najboljeg organizatora volontiranja, nagrada za najbolju volontersku akciju i nagrada za podsticanje školskog volonterstva.

Volontersku nagradu dodeljuje Volonterski centar Vukovar – PRONI Centar za socijalno podučavanje uz finansijsku podršku Ministarstva za demografiju, porodicu, mlade i socijalnu politiku, Grada Vukovara i Vukovarsko-sremske županije.

Konkurs je otvoren do petka, 16. novembra ove godine.

Prijave (nominacijski obrasci) mogu se slati e-mailom na volonterski-vukovar@proni.hr, poštom ili dostaviti lično na adresu Volonterskog centra Vukovar, 204. vukovarske brigade 43, Vukovar, svakog radnog dana od 9 do 15 časova. Broj nominacija nije ograničen.