Tehnička škola “Nikole Tesle” iz Vukovara raspisala je konkurs za upis u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih, za 2018./2019.školsku godinu, prekvalifikacije, doškolovanje, sticanje stručne spreme i osposobljavanje za sledeća zanimanja:
 
Četvrti stepen: obućarski tehničar, elektrotehničar, tehničar za elektroniku, tehničar za elektroenergetiku, tehničar za računarstvo, tehničar za vozila i vozna sredstava i hemijski procesni tehničar.
 
Treći stepen: elektroinstalater, elektromehaničar, autoelektričar, proizvođač gume, tokar, vodoinstalater, plinoinstalater, bravar, autolimar, mašinbravar, glodač, automehaničar, instalater grejanja i klimatizacije i obućar.
 
Provode i ospobljavanje za zanimanja šivačice obuće i bravara za jednostavne poslove. 
 
Prijaviti se mogu kandidati sa završenom osnovnom i srednjom školom, koji su započeli školovanje u nekim od navedenih zanimanja ili se žele prekvalifikovati iz jednog u drugo zanimanje. Školovanje može biti za treći ili četvrti stepen. Prilikom upisa u školu polaznik popunjava prijavu za upis kojoj prilaže: rodni list, domovnicu, svedočanstvo o završenoj osnovnoj ili završenim razredima neke srednje škole, odnosno završene srednje škole. 
 
Rok za podnošenje prijave je do 26. septembra. Prijave se podnose u prostorijama Tehničke škole “Nikole Tesle” u Borovu naselju, na adresi: ulica Blage Zadre 4, prvi sprat, u prostoriji za obrazovanje odraslih.