Borovo domaćin Međunarodne dunavske regate.

O konkursu za prijem dve osobe na stručno osposobljavanje, koji je raspisalo opštinsko komunalno preduzeće “Eko-Dunav” iz Borova, razgovarali smo s direktorom Milošem Erićem.

Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije organizuje izlet u Crni Potok, selo ispod Petrove gore, u četvrtak, 2. avgusta.

Večeras pomračenje Meseca, najduže u ovom veku.