17/04/2024

RADIO BOROVO 100.7 FM

Prijatelj u svakoj kući

Borovo: Javno izlaganje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

2 min read

U velikoj sali Kulturnog centra u Borovu načelnik opštine Zoran Baćanović sinoć je za zainteresovane poljoprivrednike iz Borova održao javno izlaganje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu na području katastarske opštine Borovo.

Na području katastarske opštine Borovo je preko 300 hektara poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH od čega će 158 hektara biti predmetom raspolaganja, s obzirom da se preostali deo od 2010. godine nalazi u 50-godišnjem zakupu  VUPIK-a.

“Na raspolaganju će biti 32 proizvodno-tehnološke celine veličine 5 hektara”, rekao je Baćanović, “koje će biti dodeljivane u 25-godišnji zakup. Izuzetak je 25 hektara tog zemljišta koje će ići u privremeni zakup na 5 godina, a radi se o poljoprivrednom zemljištu rezervisanom za povrat dopisom iz Ureda državne uprave jer se nalazi u postupku za povrat.”

Prisutni su upoznati sa odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu i kriterijumima koje on propisuje, a kojih su se jedinice lokalne samouprave dužne pridržavati prilikom donošenja Programa i raspodele zemljišta.

Na izlaganju je istaknuto nezadovoljstvo zadatim kriterijumima, s obzirom da je zakonodavac prednost trebao dati mladim poljoprivrednim proizvođačima i stočarima, što smatra i načelnik Baćanović.

Javna rasprava o Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području katastarske opštine Borovo otvorena je do 30. maja. Nakon toga Program će se staviti pred Opštinsko veće na usvajanje, a zatim sledi procedura pribavljanja saglasnosti od Vukovarsko-sremske županije u Ministarstva poljoprivrede.

Baćanović je izrazio nadu da će proces biti dovršen do jeseni kako bi borovski poljoprivrednici na vreme mogli ući u posed.

Radio Borovo | Newsphere by AF themes.