17/04/2024

RADIO BOROVO 100.7 FM

Prijatelj u svakoj kući

Opština Borovo u postupku nabavke žutih kanti i kompostera

3 min read

Rok za prilagođavanje jedinica lokalne samouprave pravilima o odvojenom prikupljanju otpada, koja su propisana Uredbom o raspolaganju komunalnim otpadom je do kraja ove godine. Do tada su jedinice lokalne samouprave dužne da uvedu novi sistem kojim će se otpad razdvajati na kućnom pragu.

Opština Borovo do sada je kroz sistem raspolaganja otpadom uspela da privuče značajna finansijska sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost i iz Evropskih fondova. Na taj način nabavljen je kamion kojim se na području opštine odvozi komunalni otpad, plave kante koje ima svako domaćinstvo, a u postupku je i nabavka žutih kanti za odlaganje plastične ambalaže i kompostera, kao i izgradnja Reciklažnog dvorišta.

– U narednom periodu fokusiraćemo se na nabavku novog kamiona koji će na sebi imati ugrađenu vagu radi prelaska na sistem obračuna odvoza komunalnog otpada, umesto volumena na težinu. Smatram da je to jedini ispravni način da stimulišemo i motivišemo naše meštane da prozvedenu količinu otpada razvrstavaju na staklo, papir, plastiku i bio otpad, kako bi količina mešanog komunalnog otpada bila što manja i da bi na taj način uticali na niže račune – rekao je načelnik Opštine Borovo Zoran Baćanović.

Istakao je i kako će se nastojati da ta cena bude najniža u odnosu na cene odvoza komunalnog otpada u okruženju, kako bi taj sistem u što manjoj meri opteretio meštane Borova.

– U narednom periodu organizovaćemo i edukativne kampanje, a biće zaposlen i komunalni redar koji će od sledeće godine voditi računa o selektovanju komunalnog otpada na kategorije koje je zakon propisao i na taj način ćemo stimulisati ljude kako bi plaćali što manji iznos za odvoz komunalnog otpada – dodao je Baćanović.

 

S.Velebit

Radio Borovo | Newsphere by AF themes.