17/04/2024

RADIO BOROVO 100.7 FM

Prijatelj u svakoj kući

Poboljšati uslove za cikloturizam u Vukovarsko-sremskoj županiji

4 min read

Kroz projekat “Podizanje nivoa kvaliteta i prepoznatljivosti cikloturističkih ruta na području Vukovarsko-sremske županije” u prošloj godini provedeno je niz aktivnosti kako bi cikloturistima koji dolaze u našu županiju bio poboljšan nivo kvaliteta usluga. Projekat je vredan 350 hiljada kuna a proveden je putem programa Ministarstva turizma pod nazivom “Program razvoja cikloturizma na kontinentu u 2017. godini”.

“Kroz projekat je napravljen Operativni plan cikloturizma VSŽ koji je prihvatilo Ministarstvo turizma, biciklističke stanice, izrada Info panela za biciklističke stanice, štampanje biciklističkih karata, postavljanje Bike&Bed znakova i izrada mobilne aplikacije koja je nužno potrebna cikloturistima”, rekla je pročelnica Upravnog odeljenja za kulturu i turizam VSŽ Marija Budimir.

U Vukovarsko-sremskoj županiji nalaze se tri glavne državne biciklističke rute ukupne dužine 182 kilometra, a reč je o Biciklističkoj ruti Dunav, Biciklističkoj ruti Srem i Biciklističkoj ruti Sava. Pored toga kroz našu županiju prolazi i Biciklistička ruta EuroVelo 6.

U sistemu eVisitor, koji je jedini i glavni izvor statističkih informacija u turizmu, evidentira se svaki dolazak i noćenje turista i posetilaca u županiji. Međutim, sistem ne razvrstava turiste, kao npr. cikloturiste i sl., te se na osnovu toga ne može definisati i proceniti koliki je broj cikloturista na području županije koji dolazi tokom godine.

“Sistem eVisitor dopušta nam praćenje podataka na dnevnom nivou. Prošlu godinu smo predstavili kao rekordnu , a onda je početkom ove godine zatvoren je hotel “Spačva” koji je generisao mnogo stranih turista. Ukupno povećanje broja noćenja zaključno sa 29. aprilom je ukupno 8,33 odsto na nivou županije. Pri tom je zabeležen porast noćenja domaćih turista od 11
odsto i pad noćenja stranih turista od 6 odsto”, rekla je direktorica TZ Vukovarsko-sremske županije Rujana Bušić Srpak.

Vukovarsko-sremska županija je početkom 2018. godine prijavila novi projekat razvoja cikloturizma ukupne vrednosti 500 hiljada kuna. Ovim projektom će se asfaltirati kritični delovi bicikističke rute Srem, postaviće se 5 novih biciklističkih stanica u Županji, Privlaci, Nuštru, Nijemcima i Vrbanji, te će se betonirati podloga i urediti okoliš na svim postavljenim stanicama. Projekat bi trebao biti realizovan do kraja ove godine.

U saradnji sa Odeljenjem za poljoprivredu VSŽ i TZ Vukovarsko-sremske županije snimljen je promotivni film o Vukovarsko-sremskoj županiji koji je kandidovan na konkurs Zagreb tour film festivala. Reč je o 7-minutnom filmu koji je tematski podeljen na područja: prirodne lepote, poljoprivredne, kulturne znamenitosti, enogastronomiju, manifestacije i događanje i lov i
ribolov .

Film će se moći prikazivati i u svim prilikama gde se predstavlja županija, u turističke svrhe, u raznim projektima i ostalim prilikama, rekla je pročelnica Budimir, predstavljajući ovaj kratak film.

Radio Borovo | Newsphere by AF themes.