Završetak radova na rekonstrukciji ceste D-2 kroz kroz Kudeljarsku ulicu i Priljevo u novembru

 

Zbog velikog interesa građana i šire javnosti , gradonačelnik Vukovara Ivan Penava održao je danas konferenciju za medije na kojoj je predstavio dinamički plan izvođenja radova u Projektu Vukovar koji se odnosi na izgradnju cevovoda pitke vode i odvodnje te u projektu rekonstrukcije državne ceste D-2 kroz Vukovar ulicama Priljevo i Kudeljarska u dužini 3,5 kilometra.

Projekat Vukovar je jedan od najvećih infrastrukturnih projekata koji se provode na području Vukovarsko-sremske županije i šire koji će omogućiti gradu Vukovaru i opštinama Borovo, Bogdanovci i Trpinja modernu vodokomunalnu infrastrukturu u skladu s evropskih standardima.

Penava je istakao da su projekti ono čemu gradska uprava i on kao gradonačelnik teže i da će i dalje predano raditi na njihovom privlačenju, ali je takođe rekao da je dinamika izvođenja radova u Projektu Vukovar, na postavljanju cevovoda pitke vode i odvodnje te sanacije nakon izvedenih radova, nezadovoljavajuća, što otežava život građana koji su opravdano nezadovoljni.

“Poteškoće u realizaciji ne smiju nas zaustaviti u nakani da nastavimo planiranim tempom iako svedočimo vrlo realnim i izvesnim problemima u okvirnom provođenju projekata što je posledica tromosti u pogledu realizacije radova. Svesni smo navedenih problema i svoje odgovornosti prema građanima pa smo u saradnji s gradskim službama, gradskim firmama i izvođačima radova odredili rokove do kojih saobraćajnice u gradu moraju biti sanirane”, rekao je Penava.

Tako će tokom aprila biti završene ulice Solidarnosti ( 06.04.) i Antuna Augustinčića ( 21.04.), u maju ulice Dore Pejačević i 204.vukovarske brigade ( 05.05.), Vatroslava Lisinskog (12.05.), Matije Gupca ( 12.05.), Savezne Republike Nemačke ( 19.05.), Veća Evrope ( 31.05.) i Stjepana Filipovića ( 30.05.), u šestom mesecu planira se završetak radova u ulicama Jakova Gotovca ( 02.06.), Jana Bate ( 15.06.) i Bogdanovačkoj ( 30.06.), u julu će biti okončani radovi u ulicama Ante Starčevića (20.07.) , Desnoj i Levoj supoderici ( 13.07.) , na Bećarskom križu ( 31.07.) i Županijskoj ulici ( 31.07.) , a u avgustu u ulici Stjepana Radića ( 31.08.).

Vukovarski gradonačelnik je zahvalio građanima na razumevanju i strpljenju tokom trajanja radova te istakao važnost Projekta Vukovar.

“Postavlja vodovodna i kanalizacijska mreža čiji je vek trajanja 50 godina. Pokrićemo 98 % domaćinstava s kanalizacijskom i 97 % s vodovodnom mrežom. Ovim projektom našim ćemo građanima pružiti nivo snabdevanja pitkom vodom i sistemom odvodnje kakvu grad Vukovar u svojoj istoriji nije imao”, istakao je Penava i dodao da je vrednost Projekta Vukovar 362 miliona kuna bez PDV-a.

Kada je u pitanju rekonstrukcija državne ceste D2 kroz Vukovar, radovi u ulicama Priljevo i Kudeljarskoj trebali bi završiti u novembru, navedeno je u dinamičkom planu koji je predstavio vukovarski gradonačelnik.

“Reč je o projektu Hrvatskih cesta koje smo uspeli dovesti u Vukovar. Rekonstrukcija obuhvaća sanaciju same ceste, izgradnju nove cestovne odvodnje, uređenje prilaza parcelama, rekonstrukciju autobusnih ugibališta, obnovu horizontalne i vertikalne signalizacije te u potpunosti novu biciklističko – pešačku stazu” rekao je Penava i najavio skorašnji novi režim saobraćanja odnosno zatvaranje Ulice Priljevo u jednom smeru za sva vozila. Saobraćaj iz pravca Borova naselja prema centru grada odvijaće se preko Ulice Matice Hrvatske i 204.vukovarske brigade, dok će se iz centra grada prema Borovu naselju kroz Priljevo saobraćati samo jednom trakom.