Vukovar: Osnovano udruženje Savremena srpska inicijativa

 

U Vukovaru je osnovano udruženje Savremena srpska inicijativa za koje osnivači kažu da je rezultat potreba srpske nacionalne zajednice u samom gradu i njegovoj okolini, ali i u ostatku Republike Hrvatske. Za predsednika Savremene srpske inicijative izabran je Đorđe Vladisavljević.
 
“Novoosnovano udruženje se javlja kao refleks i odgovor na krizu identiteta i hroničan nedostatak novih ideja koje bi bile usmerene ka održivosti i prosperitetu srpskog naroda na ovim prostorima ali i šire, a čine je ljudi koji iza sebe imaju dug istorijat delovanja i pozitivne rezultate u raznim sferama bitisanja srpske zajednice i društva u celosti” navode u saopštenju njegovi osnivači. 
 
Osnovni programski ciljevi su u uskoj vezi sa stanjem srpske zajednice i njenom problematikom i potrebama kroz prizmu aktuelnog momenta i objektivnih društvenih okolnosti, koje su se značajno izmenile proteklih godina. 
 
“Uporno i neodgovorno ignorisanje ovih okolnosti, imalo je za posledicu loše definisane ciljeve i pravce delovanja mnogih srpskih institucija i organizacija, a kao krajnja posledica toga javlja se kriza identiteta i kriza liderstva u zajednici, koje neupitno vode ka konačnoj asimilaciji i nestanku Srba na ovim prostorima” navodi Savremena srpska inicijativa. Upravo zato, liderstvo i kriza liderstva nalaze se pri vrhu prioriteta njihovih programskih i staturanih opredeljenja. 
 
Uz ekonomske teme i preduzetništvo, poseban akcenat biće stavljen na saradnju sa Srpskom pravoslavnom crkvom i na religiju koja je kao društveni fenomen neiscrpan izvor tema. Savremena srpska inicijativa ima za cilj da ostvari i neguje saradnju sa svim relevantnim organizacijama i institucijama u Republici Hrvatskoj, Republici Srbiji, Republici Srpskoj i čitavoj srpskoj dijaspori u smislu postizanja određenih benefita za pripadnike srpske zajednice u Republici Hrvatskoj. Posebnu saradnju žele da ostvare sa organizacijama i institucijama Ruske Federacije kao tradicionalnih srpskih prijatelja i saveznika, a želja im je da kao produkt te saradnje u Vukovaru bude otvorena škola ruskog jezika.