Građani s prebivalištem izvan opštine Borovo za zakup grobnog mesta na mesnom groblju ubuduće će plaćati dve hiljade kuna za jedno grobno mesto, odnosno tri i po hiljade kuna za duplo grobno mesto, odlučilo je Opštinsko veće opštine Borovo na sinoć održanoj sednici. Dosad je ta cena bila 800 kuna za jedno i 1.500 kuna za duplo grobno mesto.

Na ovu odluku Opštinsko veće se odlučilo iz razloga što se više od 30 odsto sahrana na mesnom groblju, prema evidenciji iz 2017.godine, odnosi na pokojnike koji za života nisu imali prebivalište na području naše opštine, a trošak proširenja mesnog groblja ide na teret opštinskog budžeta, odnosno građana s prebivalištem u Borovu.

– Da ne bude zabune, ova odluka odnosi se samo na one ljude koji nemaju prebivalište na području opštine Borovo. Na ovaj korak odlučili smo se iz razloga što je naše mesno groblje prilično popunjeno. I zadnja parcela koju smo otvorili, polje 4, prodata je u rekordnom roku od dva meseca. Ostala je još jedna manja parcela koja je trenutno otvorena za prodaju. Prodajom i tih grobnih mesta Opština Borovo će biti prinuđena da provede otkup susednih čestica radi proširenja groblja, sredstvima iz opštinskog budžeta. Upravo to je i bio motiv za donošenje ovakve odluke, jer budžet pune meštani Borova. Moramo biti socijalno osetljivi i prema našim meštanima, a za sve druge koji nisu iz Borova važi ekonomska cena koju moraju platiti, ukoliko žele da se oni ili njihovi najmiliji sahrane na našem groblju – r ekao je načelnik Baćanović.

Da odluka Opštinskog veća opštine Borovo o većoj ceni zakupa grobnog mesta za građane s prebivalištem izvan Borova, što je bio slučaj i prema dosadašnjoj odluci, nije diskriminatorna, potvrdio je i Visoki upravni sud Republike Hrvatske, o čemu je većnike takođe izvestio načelnik Zoran Baćanović.

Opština Borovo zaprimila je pismeno mišljenje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, povodom zahteva meštanina Borova s prebivalištem na području Vukovara, za pokretanje postupka ocene ustavnosti, odnosno zakonitosti odluke Opštinskog veća o visini naknade za dodelu na korištenje grobnog mesta, izvođenje radova i pogrebne usluge, kojim se odbacuje predmetni zahtev. U obrazloženju se navodi da je Opština Borovo osobama s prebivalištem izvan Borova učinila pogodnost dajući im mogućnost da postanu korisnici grobnog mesta na mesnom groblju, jer iz zakonskih propisa ne proizilazi obaveza Opštine da se svakome ko pokaže interes omogući korištenje grobnog mesta. U obrazloženju se takođe navodi da prema oceni Suda jedinica lokalne samouprave ima pravo odrediti drugačiju cenu za građane s prebivalištem izvan Borova. < /font>

Izvor: Radio Borovo